Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  34. sjednicu Školskog odbora za 20.prosinca 2019. godine u 12,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D  N  E  V  N  I    R  E  D:
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2019./2020.

Predsjednik Školskog odbora:Željko Tibljaš,prof.