1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 33. i 34. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2019. godinu.
3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu.
4.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti rezultati poslovanja za 2019. godinu.
5.Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja.
6.Ovom Odlukom prima se na znanje Izvješće o provedenom testiranju učenika PISA 2018.
7.Jednoglasno se donosi Odluka o osnivanju kluba inovatora-poduzetnika „Elko“.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se imenuje voditelj kluba inovatora-poduzetnika D.D.
9.Ravnatelj je informirao nazočne o stanju i realizaciji projekta uspostave Regionalnog centra kompetencija u podsektoru Elektrotehnika i računalstvo koji se realizira u partnerstvu sa Tehničkom školom iz Karlovca, zatim o Ugovoru s EPK 2020, te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.