Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 35. sjednicu Školskog odbora za 03.veljače 2020. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sjednice Školskog odbora
2.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri za 2019.god.
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019.godinu
4.Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2019.godinu
5.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
6.Izvješće o provedenom testiranju učenika PISA 2018
7.Donošenje Odluke o osnivanju kluba inovatora-poduzetnika
8.Donošenje Odluke o imenovanju voditelja kluba inovatora-poduzetnika
9.Razno

Predsjednik Školskog odbora:Željko Tibljaš