Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 36.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora EIOŠ Rijeka