Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 37.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole