1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu.
3.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti dopune Plana nabave za 2020.godinu.
4.Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe imenuje se Z.K. povjerljivom osobom za prijavljivanje nepravilnosti u EIOŠ Rijeka.
5.Temeljem članka 7. stavka 1. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe imenuje se Z.C.  zamjenikom povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti u EIOŠ Rijeka.