Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 38.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Usvajanje zapisnika s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu
3.Donošenje Odluke o dopunama Plana nabave za 2020.godinu
4.Donošenje Odluke o imenovanju povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti
5.Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti