1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 38. elektroničke sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog dopuna Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.