Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 39.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika o radu kolegijalnih tijela