Temeljem članka 100. Statuta Škole ravnatelj donosi sljedeću odluku

Odluka

I.
Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca Etike i Politike i gospodarstva ,puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje nastavnice,objavljen 27.02.2020.

II.
Ova Odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole i HZZ-a.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa:112-03/20-01/03
Urbroj:2170-56-2002-01

19.03.2020.
Ravnatelj:Darko Bašić