1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka.