Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 40.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka