1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 39. i 40. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  I. Izmjene Statuta Škole.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća pročišćeni tekst Statuta Škole.
4. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog  I. Izmjena  Financijskog plana Škole za 2020. godinu.
5.Ovom Odlukom se prihvaća se Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objava natječaja za upis u šk. god. 2020./2021.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Plan upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk.god. 2020./2021. i objava natječaja za upis u 1. razred srednje škole za šk.god. 2020./2021.
7.Ovom Odlukom jednoglasno se donose Izmjene kurikuluma Škole.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi tekst očitovanja u svezi stana/kuće domara škole.Isti se šalje Gradu Rijeci,PGŽ-Upravni odjel za odgoj i obrazovanje te Srednjoj školi za elektrotehniku i računalstvo.