Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 41. sjednicu Školskog odbora za 28.svibnja 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice.
Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:
1.Usvajanje zapisnika sa 39. i 40. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju I. Izmjena Statuta Škole
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju pročišćenog teksta Statuta Škole
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju I. Izmjena financijskog plana Škole za 2020.godinu
5.Donošenje Odluke o Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objavi natječaja
za upis u školsku god. 2020./21.
6.Donošenje Odluke o Planu upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk.g. 2020./21. i objavi natječaja za upis
7.Donošenje Odluke o izmjeni Kurikuluma Škole
8.Donošenje Odluke o očitovanju
9.Razno