Termini Obrane Završnog rada su 25.,26. i 27.8.2021. u 17 sati.
Točan termin Obrane polaznici dogovaraju sa voditeljem nastave odnosno mentorom na Završnom radu.

Rijeka,03.srpnja 2021.