1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Financijsko izvješće za razdoblje 01.1.-30.6.2020. godine.
3.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu sa M.B.,na puno određeno radno vrijeme do povratka na rad D.P.