Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 42.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1 do 30.6.2020. godine
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
Predsjednik Š.O.