1.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti 2.Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti dopuna Plana nabave za 2020.godinu.