Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo poziv za testiranje  kandidata/kandidatkinja kako sljedi:

-Pisani test, 02.veljače 2021. u 8,30 sati –učionica broj 2
-Praktična provjera,02.veljače 2021. u 9,30 sati–učionica broj 2
-Intervju(razgovor sa kandidatima),03.veljače 2021. u 8,40 sati

Popis kandidata koji se pozivaju na testiranje:
1.Damiš,Antonio
2.Mavrinac,Marko
3.Milokanović,Darko

Svi kandidati/kinje  dužni su ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja (testiranja).
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja,praktične provjere sposobnosti i vještina i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rijeka,28.siječnja 2021.
Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka