Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 05.listopada 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1.Usvajanje zapisnika 42., 43.i 44. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2020./21.
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslihza šk.g.2020./21.
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
5.Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2020./21.
6.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o samovrjednovanju Škole za školsku godinu 2019./20
7.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rad nastavnika u obrazovanju odraslih
8.Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave šk.god. 2019./20.
9.Donošenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda
10.Razno