1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 45., 46. i 47. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2021. godinu.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u razdoblju 1.1.-30.11.2020. godine.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./21.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu sa A.G.na radnom mjestu nastavnika/ice na puno određeno radno vrijeme do povratka I.G. na rad i I.C. na radnom mjestu nastavnika/ice na puno određeno radno vrijeme do povratka E.G. na rad.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka o otpisu knjižnične građe.
9.Školski odbor nije nadležan za rješavanje ove zamolbe, pismenim odgovorom će se podnositelja zamolbe uputiti da se svojom molbom obrati ravnatelju Škole.