Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 48. sjednicu Školskog odbora za 14.prosinca 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:
1.Usvajanje zapisnika 45., 46.i 47. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o usvajanju II.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021.
i 2022. godinu
3.Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
4.Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2021. godinu
5.Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2020. godini
6.Donošenje Odluke o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2020./21.
7.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu
8.Donošenje Odluke o otpisu knjižnične građe
9.Razno