1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 48. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2020. godinu.
3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu.
4.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti rezultati poslovanja za 2020. godinu.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se utvrđuje raspodjela rezultata poslovanja.