Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 49. sjednicu Školskog odbora za 01.veljače 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice.
Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika 48. sjednice
2.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri za 2020.god.
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2020.godinu
4.Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2020.godinu
5.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
6.Razno