1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 1., 2., 3. i 4. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog 1. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu.
3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine.
4.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o nabavi radova na prilagodbi i adaptaciji objekta Elektroindustrijske i obrtničke škole rijeka u sklopu projekta RCK „KaRijERA“ i Ugovora o nabavi „Nabava usluge stručnog građevinskog nadzora nad radovima adaptacije objekta i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja – projekt RCK – KaRijERA.“
5.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno, puno radno vrijeme s M.M., mag.ing.elektrotehnike.