Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 5. sjednicu Školskog odbora za 09.srpnja 2021. godine u 9,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:
1.Usvajanje zapisnika 1.,2.,3.,4. sjednice
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga 1.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1. do 30.6.2021. godine
4.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanju ugovora o nabavi opreme i izvođenju radova vezano na projekt RCK „KaRijERA“
5.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
6.Razno

Predsjednik
Ratko Božić, mag.educ.