1.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno,puno radno vrijeme s D.M.