Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 52.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju i ostvarenju financijskog plana za 2020. godinu