1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici 49.,50.,51. i 52.sjednice Školskog odbora.