Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 2. sjednicu Školskog odbora za 10.svibnja 2021. godine u 10,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:
1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za potpis zadužnice

Predsjednik:
Ratko Božić,mag.educ.