Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 6.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje odluke o prihvaćanju 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu

Predsjednik:
Ratko Božić, mag.educ.