1.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost ravnatelju Škole za potpis Dodatka (aneksa) ugovora o nabavi opreme i izvođenju radova vezano za projekt RCK „KaRijERA .