Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 6.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka (aneksa) ugovora o nabavi opreme i izvođenju radova vezano za projekt RCK „KaRijERA“

Predsjednik:
Ratko Božić, mag.educ.