1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 6. i 7. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2021./2022.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za šk. god. 2021./2022.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Kurikulum Škole.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća ponuda Euroherc Osiguranja d.d. za osiguranje učenika za šk.god. 2021./2022.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.god. 2020./2021.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu za nastavnika i spremačicu.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se utvrđuje bruto cijena sata rada u obrazovanju odraslih od 120,00 kn od 01.10.2021.
9.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost za davanje školske kantine u podzakup.