Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 8. sjednicu Školskog odbora za 30. rujna 2021. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice.

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika 6. i 7.sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2021./22.
3.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslih za šk.g.2021./22.
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
5.Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2021./22.
6.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o samovrednovanju Škole za školsku godinu 2020./21
7.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu i aneksa ugovora o radu
8.Donošenje Odluke o bruto cijeni sata rada u obrazovanju odraslih
9.Razno

Predsjednik Školskog odbora:
Ratko Božić, mag.educ.