1.Daje se suglasnost ravnatelju škole za sklapanje ugovora o radu sa M.T.