Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 9.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu

Predsjednik: Ratko Božić,mag.educ.