Author: Darko Bašić

Obavijest

Obavijest

Na natječaju objavljenom dana 5.srpnja 2019. ,za nastavnicu/ka matematike i računalstva,primljena je Marina Miculinić Ugrin,prof.matematike i informatike. Rijeka,25.srpnja 2019.

Obavijest

Obavijest

Sukladno objavljenom natječaju,dana 5.srpnja 2019., za radno mjesto nastavnika matematike i računalstva dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi: -Pisani test, 22.srpnja 2019. u 9 sati Izvori za pripremu: 1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u...

Nastavnik-ca matematike i računalstva

Nastavnik-ca matematike i računalstva

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto 1.Nastavnik/ca matematike i računalstva-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno  UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju...

Za 30. sjednicu

Za 30. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  30. sjednicu Školskog odbora za  9.srpnja 2019. godine u 11 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 29.sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o II....