Author: Darko Bašić

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...

Upisi u programe obrazovanja odraslih

Objavljen je natječaj za upis polaznika/ca obrazovanja odraslih u programima strukovnih kvalifikacija obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo za školsku godinu 2019./20. Natječaj za upis možete pogledati ovdje. On-line prijavu možete obaviti ovdje.

Natječaj za upis polaznika

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ Za upis polaznika obrazovanja odraslih  školske godine 2019./20. 1.Programi strukovne kvalifikacije za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikaciju:    Elektrotehnika i računalstvo(A): – tehničar za elektroenergetiku – tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – tehničar za mehatroniku – tehničar za...

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2019./20.

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2019./20.

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2019./20.   Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god. 2019./20. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje...

Raspored Obrane Završnog rada

Raspored Obrane Završnog rada

Od 24. do 28. Lipnja 2019. u 17 sati TROGODIŠNJI PROGRAMI-POVJERENSTVO1 1.Marijan Bačić,prof.,predsjednik 2.Vlado Vujić,dipl.ing.,zapisničar 3.Marko Segnan,prof.,član TROGODIŠNJI PROGRAMI-POVJERENSTVO2 1.Darko Bašić,prof.,član 2.Ivo Šutić,prof., zapisničar 3.Željko Tibljaš,prof., predsjednik TEHNIČARI-POVJERENSTVO 1 1.Marijan Bačić,prof.,predsjednik 2.Gudio Ćiković,prof.,član 3.Dino Delač,mag.ing,zapisničar TEHNIČARI-POVJERENSTVO 2 1.Darko Bašić,prof.,član 2.Ratko...

Raspored Obrane Završnog rada

Raspored Obrane Završnog rada

3.C – ELEKTRONIČARI – 21. Lipnja 2019. u 8,30 sati-učionica br. 33 1.Ratko Božić,mag.educ.,predsjednik 2.Drago Krajina,prof.,član 3.Zoran Knežević,mag.ing.,zapisničar   3.D –ELEKTROMEHANIČARI- 21. Lipnja 2019. u 8,30 sati-učionica br. 10 1.Dino Delač,mag.ing.,zapisničar 2.Ivo Šutić,dipl.ing.,član 3.Željko Tibljaš,prof.,predsjednik   4.A-TEHNIČARI  ZA  MEHATRONIKU POVJERENSTVO...

Za 29. sjednicu

Za 29. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  29. sjednicu Školskog odbora za  10.lipnja 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje...