Author: Darko Bašić

48.sjednica

48.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 45., 46. i 47. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2021. i projekcije za...

Kalendar rada

  GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2020./2021. • Nastava počinje 07. rujna 2020. godine i završava 18. lipnja 2021. • Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana. • Nastavna se godina organizira u...

48.sjednica

48.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 48. sjednicu Školskog odbora za 14.prosinca 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 45., 46.i 47. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

47.sjednica

47.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za nabavku 3D printera marke Zortrax 300M plus od tvrtke Camteh d.o.o. iz Rijeke,u iznosu 25.080,00 kn bez PDV-ea, odnosno 31.350,00 kn sa PDV-om.