Author: Darko Bašić

Poziv

Poziv

Testiranje kandidata/kandidatkinja ,po objavljenim natječajima 12.11.2020. za nastavnika/cu etike odnosno hrvatskog jezika,održati će se po sljedećem rasporedu: -ETIKA-pismeni test 27.11.2020 u 9 sati,prostorija U-23,praktični dio 27.11.2020 u 10 sati,prostorija U-23,intervju 3.12.2020. u 13 sati -HRVATSKI JEZIK-pismeni test 02.12.2020 u 15,30...

Obavijest

Obavijest

Sukladno objavljenim natječajima,dana 12.studenoga 2020., za radna mjesta nastavnika/ce hrvatskog jezika i nastavnika/ce etike dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,kako sljedi: -Pismena provjera Izvori za pripremu: 1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj...

Etika

Etika

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka od...

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka od...

Povjerenstva za Obranu Završnog rada šk. godine 2020./21.

Povjerenstva za Obranu Završnog rada šk. godine 2020./21.

3.C – ELEKTRONIČARI 1.Ratko Božić,mag.educ.,predsjednik 2.Zoran Knežević,mag.ing.,član 3.Ivo Šutić,dipl.ing.,zapisničar 3.D –ELEKTROMEHANIČARI 1.Dino Delač,mag.ing.,član 2.Darko Milokanović,bacc.ing.,zapisničar 3.Željko Tibljaš,prof.,predsjednik 4.A-TEHNIČARI ZA MEHATRONIKU POVJERENSTVO 1 1.Marijan Bačić,prof.,predsjednik 2.Kristina bašić Pintarić,mag.ing.,zapisničarka 3.Boris Caput,mag.educ.,član POVJERENSTVO 2 1.Ivona Budimir,mag.educ,zapisničarka 2.Guido Ćiković,prof.,predsjednik 3.Tomislav Matić,mag.educ,član 4.B-TEHNIČARI ZA MEHATRONIKU...

46.sjednica

46.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava i montaža novog kotla sa pripadajućom opremom sa tvrtkom Serving usluge d.o.o. iz Rijeke...