Author: Darko Bašić

Natječaj za tajnika/cu

Natječaj za tajnika/cu

KLASA:112-07/19-01/02 URBROJ:2170-56-19-02-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka  2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i...

Upisi u programe obrazovanja odraslih

Upisi u programe obrazovanja odraslih

U tijeku su upisi polaznika/ca obrazovanja odraslih u programima strukovnih kvalifikacija obrazovnog sektora elektrotehnika i računalstvo za školsku godinu 2018./19. Natječaj za upis možete pogledati ovdje. On-line prijavu možete obaviti ovdje.