Author: Darko Bašić

Dostava dokumenata za potvrdu upisa

Dostava upisnice i dokumenata,za potvrdu upisa učenika u 1.razred Škole,može se izvršiti osobnom dostavom ili skenirane dokumente možete poslati isključivo na adresu elektroničke pošte upisi@eios.hr. Dokumenti se mogu dostaviti od 27.7. do 31.7.2020.,od 8 do 13 sati,u prostorijama Škole ili...

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2020./21.

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2020./21.

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2020./21. Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god. 2020./21. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole...

Natječaj za upis polaznika

Natječaj za upis polaznika

NATJEČAJ Za upis polaznika obrazovanja odraslih  školske godine 2020./21. 1.Programi strukovne kvalifikacije za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikaciju:    Elektrotehnika i računalstvo(A): – tehničar za elektroenergetiku – tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – tehničar za mehatroniku – tehničar za...

Tajnica škole-određeno

Tajnica škole-određeno

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članka  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim...