Natječaji za prijam u radni odnos

Tajnica škole-određeno

Tajnica škole-određeno

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i članka  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim...

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

  Temeljem članka 100. Statuta Škole ravnatelj donosi sljedeću odluku Odluka I. Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnik/ca Etike i Politike i gospodarstva ,puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje nastavnice,objavljen 27.02.2020. II. Ova Odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama...

Obavijest

Obavijest

Na natječaju objavljenom dana 5.srpnja 2019. ,za nastavnicu/ka matematike i računalstva,primljena je Marina Miculinić Ugrin,prof.matematike i informatike. Rijeka,25.srpnja 2019.

Obavijest

Obavijest

Sukladno objavljenom natječaju,dana 5.srpnja 2019., za radno mjesto nastavnika matematike i računalstva dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi: -Pisani test, 22.srpnja 2019. u 9 sati Izvori za pripremu: 1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u...

Nastavnik-ca matematike i računalstva

Nastavnik-ca matematike i računalstva

NATJEČAJ za slobodno radno mjesto 1.Nastavnik/ca matematike i računalstva-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno  UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju...