Natječaji za prijam u radni odnos

Obavijest

Obavijest

Temeljem objavljenog natječaja,dana 19.siječnja 2021. za strukovnog učitelja,u radni odnos je primljen Darko Milokanović,bacc.ing.elektrotehnike. U Rijeci,05.veljače 2021.

Obavijest

Obavijest

Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo poziv za testiranje  kandidata/kandidatkinja kako sljedi: -Pisani test, 02.veljače 2021. u 8,30 sati –učionica broj 2 -Praktična provjera,02.veljače 2021. u 9,30 sati–učionica broj 2 -Intervju(razgovor sa kandidatima),03.veljače 2021. u 8,40 sati...

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima

Sukladno objavljenom natječaju za radno mjesto strukovnog učitelja dostavljamo obavijest o područjima provjere znanja i sposobnosti kandidata,kako sljedi: -Pisani test, izvori za pripremu: 1.Pravilnik o načinima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010.,82/2019.,43/2020.) 2.Pravilnik o kriterijima...

Strukovni učitelj

Strukovni učitelj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka od...

Poziv

Poziv

Testiranje kandidata/kandidatkinja ,po objavljenim natječajima 12.11.2020. za nastavnika/cu etike odnosno hrvatskog jezika,održati će se po sljedećem rasporedu: -ETIKA-pismeni test 27.11.2020 u 9 sati,prostorija U-23,praktični dio 27.11.2020 u 10 sati,prostorija U-23,intervju 1.12.2020. u 13,30 sati -HRVATSKI JEZIK-pismeni test 02.12.2020 u 15,30...