Natječaji za prijam u radni odnos

Natječaj za tajnika/cu

Natječaj za tajnika/cu

KLASA:112-07/19-01/02 URBROJ:2170-56-19-02-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka  2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i...

Natječaj za nastavnika hrvatskog jezika

Natječaj za nastavnika hrvatskog jezika

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEČAJ za slobodno radno mjesto NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA –     1 izvršitelj/ica na ODREĐENO puno radno vrijeme  UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju...

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

Klasa:112-07/18-01/11 Ur.broj:2170-56-18-02-1 Rijeka,25.listopada 2018. Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),te članka 70. Statuta Škole,dana 25. listopada 2018.,donosim sljedeću odluku ODLUKA 1.Poništava se natječaj za tajnicu/ka Škole objavljen dana 22.listopada...

Tajnica Škole

Tajnica Škole

Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka,51000 Rijeka,Zvonimirova 12, raspisuje NATJEČAJ za slobodno radno mjesto Tajnik/ica Škole-1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno članku 105. st.16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

Klasa:112-07/18-01/10 ur.broj:2170-56-18-02-1 Rijeka,10.listopada 2018. Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10-ispr.,5/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,7/17,68/18),te članka 70. Statuta Škole,dana 10. listopada 2018.,donosim sljedeću odluku  ODLUKA  1.Poništava se natječaj za tajnicu/ka Škole objavljen dana 19....

Nastavnik/ca geografije

Nastavnik/ca geografije

Nastavnik-ca geografije – 1 izvršitelj-ica na neodređeno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu  kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj...

Natječaj za slobodna radna mjesta

Natječaj za slobodna radna mjesta

NATJEČAJ za slobodna radna mjesta   Nastavnik-ica elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme Nastavnik-ica praktične nastave elektrotehničke struke – 1 izvršitelj-ica na neodređeno puno radno vrijeme Nastavnik-ica Matematike i Računalstva – 1 izvršitelj-ica na neodređeno...