Oglasna ploča

Raspored informacija predmetnih nastavnika/ca

Sukladno aktualnom epidemiološkom stanju, koje onemogućuje dolazak roditelja u školsku zgradu (osim u iznimnim slučajevima – zdravstvene poteškoće učenika), predmetne informacije odvijati će se  isključivo na daljinu,na dogovoreni način između predmetnog nastavnika i roditelja učenika, u sljedećim terminima:

Raspored informacija razrednika/ca

Sukladno aktualnom epidemiološkom stanju, koje onemogućuje dolazak roditelja u školsku zgradu (osim u iznimnim slučajevima – zdravstvene poteškoće učenika), razredne informacije odvijati će se  isključivo na daljinu,na dogovoreni način između razrednika/ce i roditelja učenika, u sljedećim terminima:

Nastavak obrazovanja učenika

U svezi nastavka obrazovanja učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 152/2014), učenici su dužni: 1.Podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao...

Financijski planovi

2020. 2019. 2018. 2017. 2016.

Zaštita djece i mladih na Internetu

HAKOM je objavio publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne na poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj “Kako zaštiti djecu na internetu” je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss .