Nastavak obrazovanja

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika

Klasa:602-03/18-01/24 Ur.broj:2170-56-18-01-1 Rijeka,21.svibnja 2019.   U svezi nastavka obrazovanja radovitih učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi(N.N.152/2014.), učenici su dužni: 1.Podnijeti pisani zahtjev...

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja učenika/ca

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja učenika/ca

Dostavljam obavijest u svezi nastavka obrazovanja radovitih učenika poslije završene trogodišnje strukovne kvalifikacije, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi(N.N.152/2014.): 1.Učenici su dužni podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za...