Oglasna Ploča

Ovjera preslika svjedodžbi

Klasa:602-05/17-01/03 Ur.Broj:2170-56-17-02-1 Rijeka, 16. veljače 2017. Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne može vršiti ovjere preslika svjedodžbi učenika i polaznika. Postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika...

Izdavanje duplikata svjedodžbi

Za izdavanje duplikata svjedodžbi potrebno je: Popuniti obrazac zahtjeva. Općom uplatnicom platiti 80,00 kuna po svjedodžbi čiji se duplikat traži. Uplatiti 70,00 kuna biljega koji se poništavaju na pismenom zahtjevu.

Planovi nabave

2018. 2017. 2016.

Obavijest roditeljima/skrbnicima učenika/ca

Klasa:402-01/16-01/07 Ur.Broj.2170-56-16-02-2 Rijeka,01.lipnja 2016. Obavijest roditeljima/skrbnicima učenika o obvezi prikupljanja osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika u šk.god.2016./2017. Sukladno dopisu MZOS-a Klasa:602-03/16-08/00166, Ur.Br:533-27-16-0015 od 25.05.2016.godine obavještavamo roditelje/skrbnike učenika da se u svrhu...

Potvrde za učenike/ce

Procedura izdavanja potvrda Potvrdu snimite na korisničko računalo. Popunite predviđena polja u potvrdi. Snimite potvrdu sa promjenama na korisničko računalo. Pošaljite dokument kao privitak na adresu elektroničke pošte potvrde@eios.hr Potvrdu možete podići slijedeći radni dan u uredu administracije iza 10,...

Stručni skupovi

Katalozi Agencija Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-stručna usavršavanja u strukovnom obrazovanju Katalog Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-katalog stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-andragoška usavršavanja Katalog Agencije za odgoj i obrazovanje