Oglasna ploča

Izdavanje duplikata svjedodžbi

Za izdavanje duplikata svjedodžbi potrebno je: Popuniti obrazac zahtjeva. Preuzeti e-račun u računovodstvu Škole i isti platiti. Uplatiti 70,00 kuna biljega koji se poništavaju na pismenom zahtjevu.

Obavijest roditeljima/skrbnicima učenika/ca

Klasa:402-01/16-01/07 Ur.Broj.2170-56-16-02-2 Rijeka,01.lipnja 2016. Obavijest roditeljima/skrbnicima učenika o obvezi prikupljanja osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika u šk.god.2016./2017. Sukladno dopisu MZOS-a Klasa:602-03/16-08/00166, Ur.Br:533-27-16-0015 od 25.05.2016.godine obavještavamo roditelje/skrbnike učenika da se u svrhu...

Potvrde za učenike/ce

Procedura izdavanja potvrda Potvrdu snimite na korisničko računalo. U potvrdi,popunite predviđena polja strojno na računalu. Snimite potvrdu sa promjenama na korisničko računalo. Pošaljite dokument kao privitak na adresu elektroničke pošte potvrde@eios.hr Potvrdu možete podići slijedeći radni dan u uredu administracije...

Stručni skupovi

Katalozi Agencija Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-stručna usavršavanja u strukovnom obrazovanju Katalog Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-katalog stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih-andragoška usavršavanja Katalog Agencije za odgoj i obrazovanje