Pedagog

Ocjenjivanje

Postoji li apsolutno pravedno ocjenjivanje? Pitanje je to koje trajno zaokuplja učenike, njihove roditelje i nastavnike, raznovrsne stručnjake, pedagoge i psihologe, pa i cjelokupnu javnost. Vjerojatno bi se svi složili da, iako težimo takvom ocjenjivanju, ne uspijevamo ga uvijek realizirati....

Pedagoške mjere

Pedagoške mjere Pedagoške mjere propisane su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, broj 94/2015)...