Propisi

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i članka 21.st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.90/2011.), Školski odbor EIOŠ-Rijeka na sjednici održanoj dana 23.9. 2011. godine donio...