Propisi

Statut

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka , odredaba Zakona o strukovnom obrazovanju (N.N.br.30/2009.)  i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N.br.17/2007.) , Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 34. sjednici održanoj dana  07. prosinca 2016.godine, donosi...