Propisi

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i članka 21.st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.90/2011.), Školski odbor EIOŠ-Rijeka na sjednici održanoj dana 23.9. 2011. godine donio...

Izmjene i dopune Statuta Škole

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14. i 7/17.), članka 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N. 3/17.)Školski...