Škola

Kalendar rada

  GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2020./2021. • Nastava počinje 07. rujna 2020. godine i završava 18. lipnja 2021. • Škola je obavezna ostvariti najmanje175 nastavnih dana,a za završne razrede 160 nastavnih dana. • Nastavna se godina organizira u...