Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

41.sjednica

41.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 39. i 40. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  I. Izmjene Statuta Škole. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća pročišćeni tekst Statuta Škole. 4. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog  I. Izmjena...

41.sjednica

41.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 41. sjednicu Školskog odbora za 28.svibnja 2020. godine u 17,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika sa 39. i 40. sjednice Školskog odbora...

40.sjednica

40.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka.

40.sjednica

40.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 40.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka

39.sjednica

39.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 38. elektroničke sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog dopuna Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.

39.sjednica

39.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 39.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

38.sjednica

38.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti dopune Plana nabave za 2020.godinu. 4.Temeljem...

38.sjednica

38.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 38.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje zapisnika s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu 3.Donošenje Odluke o dopunama...

37.sjednica

37.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole.Prijedlog Izmjena Statuta će se uputiti Osnivaču zbog dobivanja suglasnosti.

37.sjednica

37.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 37.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole