Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

34.sjednica

34.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Godišnjeg plan i program rada za šk.god. 2019./2020.

33.sjednica

33.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 4.Ovom Odlukom...

34.sjednica

34.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  34. sjednicu Školskog odbora za 20.prosinca 2019. godine u 12,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena Godišnjeg plana i programa...

33.sjednica

33.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  33. sjednicu Školskog odbora za 12.prosinca 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika  32. sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje Izmjena Financijskog...

32.sjednica

32.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 30. i 31. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Procedura zaprimanja, provjere i čuvanja računa i...

32.sjednica

32.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 32. sjednicu Školskog odbora za 03.listopada 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 30. i 31. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

31.sjednica

31.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.M.U., prof. matematike i računalstva.

31.sjednica

31.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 31.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu

30.sjednica

30.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora održane 10. lipnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom donosi se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do...

Za 30. sjednicu

Za 30. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  30. sjednicu Školskog odbora za  9.srpnja 2019. godine u 11 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 29.sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o II....