Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

37.sjednica

37.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 37.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole

Odluka o neposrednom uvidu u rad

Odluka o neposrednom uvidu u rad

Na temelju odredbe članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 82.Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, na sjednici održanoj 10.veljače 2020. godine donio je sljedeću odluku ODLUKA...

36.sjednica

36.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

36.sjednica

36.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 36.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora EIOŠ Rijeka

35.sjednica

35.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 33. i 34. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu. 4.Ovom Odlukom...

35.sjednica

35.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 35. sjednicu Školskog odbora za 03.veljače 2020. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sjednice Školskog odbora...

34.sjednica

34.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Godišnjeg plan i program rada za šk.god. 2019./2020.

33.sjednica

33.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 4.Ovom Odlukom...

34.sjednica

34.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  34. sjednicu Školskog odbora za 20.prosinca 2019. godine u 12,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena Godišnjeg plana i programa...

33.sjednica

33.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  33. sjednicu Školskog odbora za 12.prosinca 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika  32. sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje Izmjena Financijskog...