Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

Članovi Školskog odbora

Članovi Školskog odbora

Članovi Školskog odbora od 07.04.2017. godine Ratko Božić              predstavnik Nastavničkog vijeća Željko Tibljaš           predstavnik Nastavničkog vijeća Đurđica Šušak         predstavnik radnika Škole Irma Dizdarević      predstavnik osnivača...

Za 17. sjednicu

Za 17. sjednicu

Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 17. sjednicu Školskog odbora za 05.lipnja 2018.godine u 16,00 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje Zapisnika s 12.,13.,14.,15. i 16. sjednice...

Odluke sa 16. sjednice

Odluke sa 16. sjednice

Odluka s  16.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 24. svibnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se predloženi Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Odluke sa 15. sjednice

Odluke sa 15. sjednice

Odluka s  15.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 14. svibnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se predložena Izmjena Godišnjeg plana i programa za šk. godinu 2017./18. na način da se u dijelu  Godišnjeg plana i programa rada...

Odluke sa 14. sjednice

Odluke sa 14. sjednice

Odluke s  14.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Andre Tibljaš,mag.educ.politehnike i  informatike na radnom mjestu profesora TZK na određeno...

Odluke sa 13. sjednice

Odluke sa 13. sjednice

Odluke s 13.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 09. ožujka 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Dinom Delačem,mag.ing.elektrotehnike na radnom mjestu nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno...

Odluke sa 12. sjednice

Odluke sa 12. sjednice

Odluke s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 30.01.2018. godine s početkom u 16,00 sati Ad/1 Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 10.sjednice Školskog odbora održane dana 08.prosinca 2017.god. i zapisnik sa sjednice održane 15.prosinca 2017.godine. Ad/2 Ovom Odlukom...

Odluke sa 11. sjednice

Odluke sa 11. sjednice

Odluke s 11.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 15.prosinca 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da nabavi 5 kom. prijenosnih računala od tvrtke Prosat d.o.o. sa cijenom od 16.125,00 kn, i 5 kom. prijenosnih...

Odluke sa 10. sjednice

Odluke sa 10. sjednice

Odluke s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 08. prosinca 2017. godine s početkom u 16,00 sati Ad/1. Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 7.,8. i 9. sjednice Školskog odbora održanih 29.rujna 2017.god., 25.listopada 2017.godine i 13. studenoga 2017.godine....

Odluke sa 9. sjednice

Odluke sa 9. sjednice

Odluke s 9. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. studenoga 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :   Andre Tibljaš,mag.educ.politehnike i  informatike na radnom mjestu profesora TZK na...