Školski odbor

dokumenti vezani za rad školskog odbora

32.sjednica

32.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 30. i 31. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Procedura zaprimanja, provjere i čuvanja računa i...

32.sjednica

32.sjednica

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 32. sjednicu Školskog odbora za 03.listopada 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D N E V N I R E D: 1.Usvajanje zapisnika 30. i 31. sjednice Školskog odbora 2.Donošenje...

31.sjednica

31.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.M.U., prof. matematike i računalstva.

31.sjednica

31.sjednica

Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole,sazivam 31.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom: 1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o radu

30.sjednica

30.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora održane 10. lipnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom donosi se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do...

Za 30. sjednicu

Za 30. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  30. sjednicu Školskog odbora za  9.srpnja 2019. godine u 11 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 29.sjednice Školskog odbora 2.Donošenje Odluke o II....

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...

Za 29. sjednicu

Za 29. sjednicu

Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  29. sjednicu Školskog odbora za  10.lipnja 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice. Predlažem sljedeći D  N  E  V  N  I    R  E  D: 1.Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Školskog odbora 2.Usvajanje...

28. sjednica

28. sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.Š., mag.kineziologije.

27. sjednica

27. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 26. sjednice Školskog odbora održane 5. ožujka 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Statut Škole. 4.Ovom...