Odluke

odluke sa sjednica š.o.

Odluke sa 16. sjednice

Odluke sa 16. sjednice

Odluka s  16.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 24. svibnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se predloženi Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Odluke sa 15. sjednice

Odluke sa 15. sjednice

Odluka s  15.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 14. svibnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se predložena Izmjena Godišnjeg plana i programa za šk. godinu 2017./18. na način da se u dijelu  Godišnjeg plana i programa rada...

Odluke sa 14. sjednice

Odluke sa 14. sjednice

Odluke s  14.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Andre Tibljaš,mag.educ.politehnike i  informatike na radnom mjestu profesora TZK na određeno...

Odluke sa 13. sjednice

Odluke sa 13. sjednice

Odluke s 13.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 09. ožujka 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Dinom Delačem,mag.ing.elektrotehnike na radnom mjestu nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno...

Odluke sa 12. sjednice

Odluke sa 12. sjednice

Odluke s 12. sjednice Školskog odbora održane dana 30.01.2018. godine s početkom u 16,00 sati Ad/1 Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 10.sjednice Školskog odbora održane dana 08.prosinca 2017.god. i zapisnik sa sjednice održane 15.prosinca 2017.godine. Ad/2 Ovom Odlukom...

Odluke sa 11. sjednice

Odluke sa 11. sjednice

Odluke s 11.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 15.prosinca 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da nabavi 5 kom. prijenosnih računala od tvrtke Prosat d.o.o. sa cijenom od 16.125,00 kn, i 5 kom. prijenosnih...

Odluke sa 10. sjednice

Odluke sa 10. sjednice

Odluke s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 08. prosinca 2017. godine s početkom u 16,00 sati Ad/1. Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 7.,8. i 9. sjednice Školskog odbora održanih 29.rujna 2017.god., 25.listopada 2017.godine i 13. studenoga 2017.godine....

Odluke sa 9. sjednice

Odluke sa 9. sjednice

Odluke s 9. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. studenoga 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :   Andre Tibljaš,mag.educ.politehnike i  informatike na radnom mjestu profesora TZK na...

Odluke sa 8. sjednice

Odluke sa 8. sjednice

Odluke s 8.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 25. listopada 2017. godine. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Đurđom Ćiković,dipl.inž.matematike, na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme...

Odluke sa 7. sjednice

Odluke sa 7. sjednice

Z A P I S N I K s 7. sjednice Školskog odbora održane dana 29. rujna 2017. godine s početkom u 16,00 sati u prostoru knjižnice Sjednici su nazočni sljedeći članovi Školskog odbora: Željko Tibljaš,prof.,Ratko Božić,bacc.ing.,Đurđica Šušak,Uroš Mikašinović,dipl.oec.,Ivica Tadić,dipl.ing....