Odluke

odluke sa sjednica š.o.

34.sjednica

34.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Godišnjeg plan i program rada za šk.god. 2019./2020.

33.sjednica

33.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 4.Ovom Odlukom...

32.sjednica

32.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 30. i 31. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Procedura zaprimanja, provjere i čuvanja računa i...

31.sjednica

31.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.M.U., prof. matematike i računalstva.

30.sjednica

30.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora održane 10. lipnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom donosi se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do...

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...

28. sjednica

28. sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.Š., mag.kineziologije.

27. sjednica

27. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 26. sjednice Školskog odbora održane 5. ožujka 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Statut Škole. 4.Ovom...

26. sjednica

26. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće predsjednika o imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se verificira mandat imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole na mandatno razdoblje do 07.4.2021.godine. 3.Ovom Odlukom jednoglasno...

25. sjednica

25. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 23.sjednice Školskog odbora održane dana 13.prosinca 2018.god. i zapisnik sa 24.sjednice održane 24.prosinca 2018.godine. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastavnog fonda sati za 1. polugodište školske...