Odluke

odluke sa sjednica š.o.

46.sjednica

46.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava i montaža novog kotla sa pripadajućom opremom sa tvrtkom Serving usluge d.o.o. iz Rijeke...

45.sjednica

45.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 42., 43. i 44. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2020./2021. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za...

44.sjednica

44.sjednica

1.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti 2.Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti dopuna Plana nabave za 2020.godinu.

43.sjednica

43.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća tekst Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi.

42.sjednica

42.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Financijsko izvješće za razdoblje 01.1.-30.6.2020. godine. 3.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu sa M.B.,na puno određeno radno...

41.sjednica

41.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 39. i 40. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  I. Izmjene Statuta Škole. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća pročišćeni tekst Statuta Škole. 4. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog  I. Izmjena...

40.sjednica

40.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka.

39.sjednica

39.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 38. elektroničke sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog dopuna Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.

38.sjednica

38.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti dopune Plana nabave za 2020.godinu. 4.Temeljem...

37.sjednica

37.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole.Prijedlog Izmjena Statuta će se uputiti Osnivaču zbog dobivanja suglasnosti.