Odluke

odluke sa sjednica š.o.

50.sjednica

50.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno,puno radno vrijeme s D.M.

49.sjednica

49.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 48. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2020. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu. 4.Ovom Odlukom prihvaćaju...

48.sjednica

48.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 45., 46. i 47. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2021. i projekcije za...

47.sjednica

47.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za nabavku 3D printera marke Zortrax 300M plus od tvrtke Camteh d.o.o. iz Rijeke,u iznosu 25.080,00 kn bez PDV-ea, odnosno 31.350,00 kn sa PDV-om.

46.sjednica

46.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na demontaži postojećeg kotla sa pripadajućom opremom u sustavu centralnog grijanja te nabava i montaža novog kotla sa pripadajućom opremom sa tvrtkom Serving usluge d.o.o. iz Rijeke...

45.sjednica

45.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 42., 43. i 44. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2020./2021. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za...

44.sjednica

44.sjednica

1.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti 2.Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti dopuna Plana nabave za 2020.godinu.

43.sjednica

43.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća tekst Primjene uputa za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 u Školi.

42.sjednica

42.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 41. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Financijsko izvješće za razdoblje 01.1.-30.6.2020. godine. 3.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu sa M.B.,na puno određeno radno...

41.sjednica

41.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 39. i 40. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  I. Izmjene Statuta Škole. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća pročišćeni tekst Statuta Škole. 4. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog  I. Izmjena...