Odluke

odluke sa sjednica š.o.

38.sjednica

38.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju  zapisnici s 35.,36. i 37. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti dopune Plana nabave za 2020.godinu. 4.Temeljem...

37.sjednica

37.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Izmjena Statuta Škole.Prijedlog Izmjena Statuta će se uputiti Osnivaču zbog dobivanja suglasnosti.

36.sjednica

36.sjednica

1.Jednoglasno se donosi Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka.

35.sjednica

35.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 33. i 34. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća u cijelosti Izvješće o obavljenoj inventuri za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Godišnji financijski izvještaj za 2019.godinu. 4.Ovom Odlukom...

34.sjednica

34.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Godišnjeg plan i program rada za šk.god. 2019./2020.

33.sjednica

33.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 4.Ovom Odlukom...

32.sjednica

32.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 30. i 31. sjednice Školskog odbora. 2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Procedura zaprimanja, provjere i čuvanja računa i...

31.sjednica

31.sjednica

1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme s M.M.U., prof. matematike i računalstva.

30.sjednica

30.sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora održane 10. lipnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom donosi se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu. 3.Ovom Odlukom prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do...

29. sjednica

29. sjednica

1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine. 2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka. 3.Ovom Odlukom prihvaća se...