Odluke

14. sjednica

14. sjednica

Odluke 14.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : A. T., na radnom mjestu profesora TZK na određeno puno radno vrijeme.

13. sjednica

13. sjednica

Odluke 13.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 09. ožujka 2018. godine.  Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : D.D., na radnom mjestu nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno puno radno vrijeme-pripravnik.

12. sjednica

12. sjednica

Odluke 12. sjednice Školskog odbora održane 30.siječnja 2018.  Ad/1 Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 10.sjednice Školskog odbora održane dana 08.prosinca 2017.god. i zapisnik sa sjednice održane 15.prosinca 2017.godine. Ad/2 Ovom Odlukom jednoglasno se prima na znanje dopis UDU PGŽ...

11. sjednica

11. sjednica

Odluka 11.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 15.prosinca 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da nabavi 5 kom. prijenosnih računala od tvrtke Prosat d.o.o. sa cijenom od 16.125,00 kn, i 5 kom. prijenosnih računala od...

10. sjednica

10. sjednica

Odluke 10. sjednice Školskog odbora održane dana 08. prosinca 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 7.,8. i 9. sjednice Školskog odbora održanih 29.rujna 2017.god., 25.listopada 2017.godine i 13. studenoga 2017.godine. Ad/2. Ovom Odlukom usvaja se u cijelosti...

9. sjednica

9. sjednica

Odluke 9. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. studenoga 2017. godine Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :   A. T., na radnom mjestu profesora TZK na određeno puno radno vrijeme.

8. sjednica

8. sjednica

Odluke 8.sjednice održane elektroničkim putem dana 25. listopada 2017. godine. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Đ.Ć., na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) K.B.P. na radnom...

7. sjednica

7. sjednica

Ad/1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa sjednica Školskog odbora održanih 14. lipnja 2017.godine ,06.srpnja 2017. i 28.kolovoza 2017. godine. Ad/2.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti predložene Izmjene Financijskog plana za 2017. godinu. Ad/3. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi...

6. sjednica

6. sjednica

Održana elektroničkim putem dana 28.kolovoza 2017. godine. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Đ.Ć. na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme od 20/40 sati tjedno, do 60 dana. K.B, P....

5. sjednica

5. sjednica

Održane elektroničkim putem dana 6.srpnja do 7.srpnja 2017. godine. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženo Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.godine.